Politikken

Dette ønsker vi å gjøre i bydel Nordre Aker