Kvinnepolitisk ansvarlig

Tonje Meinich

Tonje Meinich

Tonje Meinich bor på Kjelsås. Hun er varamedlem til Bydelsutvalget i Nordre Aker, medlem i Helse- og sosialkomiteen og i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun er også nestleder i Kjelsås Arbeiderpartilag.